Sürdürülebilirlik için Mühendislik Çözümler Atölyesi için Ankara’daydık

Sürdürülebilirliğin Sorumlu Mühendisleri Projesi kapsamında Ankara'da Sürdürülebilirlik için Mühendislik Çözümler Atölyesi’ni düzenledik.

“Su Kullanımı ve Yönetimi”, “Enerji Verimliliği”, “Atık Yönetimi”, “Kentlerin İklime Uyumu ve Dirençlilik” ve “İklim Değişikliğinin Kadınlar ve Kız Çocukları Üzerindeki Etkileri” başlıkları altında yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretmek üzere Ankara’da mühendisler ve mühendislik öğrencileri bir araya geldi.

Sürdürülebilirlik Adımları Derneği ve Grundfos olarak Poul Due Jensen Vakfı desteğiyle gerçekleştirdiğimiz atölye çalışması öncesinde SADE Başkanı Emrah Kurum, sürdürülebilirlik ve mühendis ilişkisini, Türkiye’den ve dünyadan iyi uygulama örneklerini aktardığı sunumunu gerçekleştirdi.

Katılımcılar gruplar halinde, belirledikleri sorunlara kendi çözümlerini üretmek üzere çalıştılar. Atölyenin sonunda grup sözcüleri sunumlarını gerçekleştirdiler. Ekip halinde çalışarak sorunlara çözüm odaklı bakmayı deneyimledikleri, konuları derinlemesine tartıştıkları ve birbirlerinden öğrendikleri atölyede altı farklı çözüm önerisi ve proje fikri ortaya çıktı.

Katılımcılar aynı zamanda Grundfos uzmanlarıyla beyin fırtınası yapma ve onların geri bildirimlerini alma fırsatını yakaladılar. Tüm katılımcılarımıza, destekleri için Sustain2Solve ekibine ve Grundfos gönüllülerine teşekkür ederiz.

Tavsiye Edilen Yazılar