Sürdürülebilirlik için Mühendislik Çözümler Atölyesi için Çanakkale’deydik

Sürdürülebilirliğin Sorumlu Mühendisleri Projesi kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Sürdürülebilirlik için Mühendislik Çözümler Atölyesi’ni düzenledik.

“Su Kullanımı ve Yönetimi”, “Enerji Verimliliği”, “Atık Yönetimi”, “Kentlerin İklime Uyumu ve Dirençlilik” ve “İklim Değişikliğinin Kadınlar ve Kız Çocukları Üzerindeki Etkileri” başlıkları altında yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretmek üzere Çanakkale’de mühendislik, mimarlık ve tasarım öğrencileriyle bir araya geldi.

Sürdürülebilirlik Adımları Derneği ve Grundfos olarak Poul Due Jensen Vakfı desteğiyle gerçekleştirdiğimiz atölye çalışması öncesinde SADE Başkanı Emrah Kurum, sürdürülebilirlik ve mühendis ilişkisini, Türkiye’den ve dünyadan iyi uygulama örneklerini aktardığı sunumunu gerçekleştirdi.

Katılımcılar gruplar halinde, belirledikleri sorunlara kendi çözümlerini üretmek üzere çalıştılar. Atölyenin sonunda grup sözcüleri sunumlarını gerçekleştirdiler. Grup halinde çalışarak sorunlara çözüm odaklı bakmayı deneyimledikleri, konuları derinlemesine tartıştıkları ve birbirlerinden öğrendikleri atölyede beş farklı çözüm önerisi ve proje fikri ortaya çıktı.

Katılımcılar aynı zamanda Grundfos uzmanlarıyla beyin fırtınası yapma ve onların geri bildirimlerini alma fırsatını yakaladılar. Tüm katılımcılarımıza, destekleri için ÇOMÜ Sürdürülebilirlik Kulübü’ne ve Grundfos gönüllülerine teşekkür ederiz.

Tavsiye Edilen Yazılar