Çözümler Atölyesi

Yaşanan çevresel ve toplumsal sorunların artmasıyla birlikte insanlar sürekli negatif haberlere maruz kalmaya başladı. Kutuplardaki buzullar eriyor, hayvanların nesli tükeniyor, atık sorunu canlılara zarar veriyor, mikroplastikler artık bizim de vücudumuzda birikmeye başladı gibi haberleri duyan insanlar bu sorunlar karşısında harekete geçmek yerine, zaten her şey kötüye gidiyor, ben bu soruna çözüm üretemem şekline dönüşüyor.

Projenin amacı insanların çevrelerinde gördüğü sorunlara kendilerinin nasıl çözüm üretebileceklerini projeler üreterek deneyimlemeleri ve harekete geçmelerini sağlamak.

İnsanlar, kendi ilgi ve uzmanlık alanlarında belirledikleri sorunlara çözüm üretecek vee ürettikleri çözümlerin projelendirilmesini yapacak. Sonrasında, o sorunun Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkilendirilmesi sağlanacaktır.

Daha Önce Uygulanan Atölyelerden Bazıları:

  1. Şirket çalışanları ile İklim Eylemi
  2. Gönüllüler ile Sorumlu Tüketim ve Üretim
  3. Sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile Barış ve Adelet
  4. Orta okul öğrencileri ile Eşitsizliklerin Azaltılması
  5. Öğretmenler ile Nitelikli Eğitim

Benzer Projeler