Sürdürülebilirlik için Mühendislik Çözümler Atölyesi yoğun katılımla İstanbul’da gerçekleşti

Sürdürülebilirliğin Sorumlu Mühendisleri Projesi kapsamında İstanbul'da Sürdürülebilirlik için Mühendislik Çözümler Atölyesi’ni düzenledik.

“Su Kullanımı ve Yönetimi”, “Enerji Verimliliği”, “Atık Yönetimi”, “Kentlerin İklime Uyumu ve Dirençlilik” ve “İklim Değişikliğinin Kadınlar ve Kız Çocukları Üzerindeki Etkileri” başlıkları altında yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretmek üzere İstanbul’da mühendisler ve mühendislik öğrencileri bir araya geldi.

Sürdürülebilirlik Adımları Derneği ve Grundfos olarak Poul Due Jensen Vakfı desteğiyle gerçekleştirdiğimiz Sürdürülebilirlik için Mühendislik Çözümler Atölyesi, SADE Başkanı Emrah Kurum’un sürdürülebilirlik ve mühendis ilişkisini, Türkiye’den ve dünyadan iyi uygulama örneklerini aktardığı sunumu ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Grundfos Ülke Müdürü Burak Gürkan; Sürdürülebilirliğin Sorumlu Mühendisleri projesinin Grundfos için önemini ve sürdürülebilirliğe dair çalışmalarını paylaştı.

Katılımcılar gruplar halinde, belirledikleri sorunlara kendi çözümlerini üretmek üzere çalıştılar. Atölyenin sonunda grup sözcüleri sunumlarını gerçekleştirdiler. Ekip halinde çalışarak sorunlara çözüm odaklı bakmayı deneyimledikleri, konuları derinlemesine tartıştıkları ve birbirlerinden öğrendikleri atölyede yedi farklı çözüm önerisi ve girişim fikri ortaya çıktı.

Katılımcılar aynı zamanda Grundfos uzmanlarıyla beyin fırtınası yapma, onların geri bildirimlerini alma ve kariyer yolculuklarını dinleme fırsatını yakaladılar. Tüm katılımcılarımıza katkıları için teşekkür ederiz.

Tavsiye Edilen Yazılar