Sorunlara Çözümler Buluşması’nda İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme konuştuk

Sürdürülebilirlik Adımları Derneği (SADE) olarak UNDP Türkiye çözüm ortaklığı ve Zorlu Holding desteğiyle yürüttüğümüz Sorunlara Çözümler Buluşması’nda, sosyal girişimcileri, akademisyenleri, sivil toplum kuruluşlarını, özel sektörü ve kamu kurumlarını aynı amaç etrafında bir araya getiriyoruz. 11 Ekim Salı günü, Impact Hub’ta gerçekleşen Sorunlara Çözümler Buluşması’nda Amaç 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme başlığını ele almak üzere bir araya geldik. Buluşmada, kapsayıcı büyümeyi, etik kültürünü ve çalışan mutluluğunu konuştuk. Problemlerin çözümünde sistematik bakış açısına sahip olmanın ve kavramların yeniden sorgulanmasına duyulan ihtiyacın önemini vurguladık.

s360 Stratejik Öğrenme ve Liderlik Direktörü Eren Öztürk, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın birbirleriyle olan ilişkileri ve etkilerinin çatışmaması için sistematik bir bakış açısına duyulan ihtiyacın, amaçları gerçekleştirirken yapıcı bir iletişimin sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Eren Öztürk’e göre kavramları baştan sorgulamamız şart. Öztürk: “Birbirleri arasında ters etkileşimde olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları var. SKA’ları yekpare bir mozaik olarak görmek lazım.”

İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme konuşurken kültür faktörünü unutmamız gerektiğini hatırlatan Öztürk’e göre: “İnsana yakışır işi meslekte anlam bulmak ve yeşil dönüşüm üzerinden tanımlıyoruz ancak insana yakışır iş sadece kuzey ülkeleri üzerinden düşünülmemeli, beklentiler kültürden kültüre değişiyor.”

Etik: İnsana Yakışan İş ve Ekonomik Büyümenin Ortasında Bir Mihenk Taşı

Demokrasi, ekonomik ve etik çalışma ilişkisini ele alan Etik ve İtibar Derneği (TEİD) Yönetim Kurulu Üyesi Hande Karakülah, ekonomik kalkınmada etik çalışmanın önemini vurguladı.  Karakülah: “Ekonomik kalkınmayı etik bir şekilde yapmazsak insana yakışan bir işten bahsetmemiz mümkün değil. İnsana yakışan iş ve ekonomik büyümenin ortasında etik bir mihenk taşı gibi duruyor.” 

Veri üretim çalışmalarının yaygınlaştırılmasından da bahseden Karakülah’a göre: “Verinin demokratize edilmesi ve etik ikliminin yaygınlaştırılması önemli. Demokratikleşme endeksi ve ekonomik endeks arasında kuvvetli bağlar olduğunu görmeliyiz.”

Yeni Nesil, Topyekün, Bütüncül, Holistik Çözümler

Innovation for Development Direktörü Doğan Çelik, kapsayıcı büyümeye odaklanmamız gerektiğini bizlere hatırlatıyor. Çelik: “Kalkınmanın çok boyutlu problemlerine yeni nesil, toplu, topyekün, bütüncül, holistik ve birlikte çözümler getirmeliyiz.” 

Çelik’e göre, kadın istihdamına ve girişimcilere finansal destek vermek kapsayıcı büyümeye pozitif bir etki yaratacak.

Allianz Türkiye Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Müdürü Özlem Mutlu Doğan, firmanın eksikliklerinin tespit edilip önceliklerinin belirlenmesinin öneminden bahsetti. Doğan: “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın taşıdığı risk ve fırsatları doğru okumak için önceliklendirme analizi önemli.”

Özlem Mutlu Doğan’ın gelecekte nelerin değişmesine ihtiyacımız var sorusuna yanıtı: “çalışan mutsuzluğu”. Doğan: “Great place to work herkesin katkı verip anlam bulduğu, mutlu olduğu bir çalışma ortamı demek, biz bunu başardık.”

Tavsiye Edilen Yazılar