SADE Genel Kurul Duyurusu

SADE Genel Kurul Duyurusu

Sevgili Üyelerimiz,

Sürdürülebilirlik Adımları Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 16:00’da Impact Hub İstanbul’da Yeşilce Mah. Emirşah Sok. No:21 adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır. Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25 Mayıs 2023 Perşembe günü 16:00’da aynı adreste, aynı gündemle yapılacaktır.

Sevgilerimizle,

Gündem:
  1. Açılış
  2. Divan Heyeti seçimi
  3. Gelir-gider durumunun, Faaliyet Raporunun ve Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
  4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi
  5. Dernek tüzüğü değişikliklerinin görüşülmesi ve oylanması
  6. 2023-2024 yılları tahmini bütçenin görüşülerek karara bağlanması
  7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun iki yıl süreyle görev yapacak asil ve yedek üye seçiminin gerçekleştirilmesi
  8. Dilekler ve kapanış