22 Mart Dünya Su Günü’nde Sorunlara Çözümler Buluşması ile birlikteydik

Sürdürülebilirlik Adımları Derneği olarak; UNDP Türkiye çözüm ortaklığı ve Zorlu Holding desteğiyle yürüttüğümüz Sorunlara Çözümler Buluşması’nı, 22 Mart Dünya Su Günü’nde, Amaç 6: Temiz Su ve Sanitasyon başlığında düzenledik. UNDP Türkiye Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik Projeler Koordinatörü Hatice Dinç moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, suyun verimli kullanımını, Türkiye’de suyun mevcut durumunu ve çözüm önerilerini ele aldık.

Suyun etkin ve verimli kullanımı

Uluslararası Kalkınma ve Çevre Derneği – IDEA Universal Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Dağlı suya erişimdeki mevcut durumu, Türkiye’de su verimliliği konusunda yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini katılımcılarla paylaştı. Hayri Dağlı: “Tarımda, eylem planları çerçevesinde suyu daha verimli ve tasarruflu kullanan ürün desenlerine geçiş yapmak gerekiyor. Çiftçilerin bilinç düzeyini artırmak, toprağın tuzlanması ile ilgili sorunları en aza indirmek için tüm paydaşlarla birlikte çalışmak, damla sulama gibi sulama sistemlerini artırmak gerekiyor. Kirliliğin giderilmesi tarafında, atık su arıtma tesislerinin sayısının hızlıca artırılması, endüstrinin doğaya bıraktığı atık suyun acilen önlenmesi konuları önümüze çıkıyor. Mega projelerin gözden geçirilmesi, uzun vadede canlı yaşamına ve havzaların su kaynakları üzerindeki stresine neden olan etkilerinin çok iyi incelenmesi gerekiyor.”

 T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü
Asya Verimlilik Teşkilatı Türkiye İrtibat Sorumlusu, Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Gözde Bosnalı ile bakanlık olarak çalışmalarını, iş dünyasına desteklerini ve Asya’da su verimliliği konusundaki iyi uygulama örneklerini konuştuk. Gözde Bosnalı Asya’daki su yaklaşımını şu sözlerle dile getirdi: “Asya’da katılımcı su kaynakları yönetimi yaklaşımı var. Çiftçilerden sanayicilere herkesin, su yönetiminin her aşamasına etkin katılımını sağlıyorlar. Verimlilik 6.0 denen bir kavrama odaklanıyorlar. Yani, inovasyona dayalı verimlilik artırma yaklaşımı. Bu kapsamda su pompalarının yapay zeka ile çalıştırılması, nesnelerin interneti yoluyla sulama kanallarının yönetilmesi gibi uygulamaları hayata geçiriyorlar. Artık, su verimliliğinde inovasyon bazlı yaklaşımlara ağırlık veriliyor.”

Biopipe Global Corp. CEO Enes Kutluca atık su ve suyun geri kazanım uygulamalarını, kurucusu olduğu girişimin ortaya çıkışını bizimle paylaştı. Enes Kutluca’ya göre suyun arıtımı ve geri kazanım uygulamaları dünya genelinde yetersiz. Kutluca: “Dünya genelinde atık suların %90’ı arıtılmadan doğaya veriliyor. Atık su arıtma tesisi olan yerlerde ise suyun yeniden kullanılma oranı %1’lerde. Atık suların tek bir yerde toplanıp, arıtılıp tekrar hanelere dağıtılması çok zor bir süreç. Bu uygulamanın daha lokal olarak, mahalle mahalle yapılabileceğini düşünüyorum. Dünyada ve Türkiye’de mevcut arıtma sistemleri çok yetersiz. Nüfus geliştikçe tesislerin kapasitelerinin de üzerinde çalışmasıyla atık su yeteri kadar arıtılamıyor.”

Zorlu Tekstil Çevre Birimi Yöneticisi Ecem Günaç ile tekstil özelinde suyun verimli kullanımı konusunda iyi uygulamaları konuştuk, özel sektör olarak konuya yaklaşımlarını dinledik. “Tekstil sektöründe markalarla karşılıklı bir sürdürülebilirlik alışverişindeyiz. Avrupa Birliği’nin yayımlamış olduğu anlaşmalar ve hedefler çok kuvvetli hale geldi. Özellikle, yurt dışında çalıştığımız markalar kendi hedeflerini ve alt kırılımlarını oluşturmuş durumda. Onlarla çalışmak için firmanız özelinde su verimliliği çalışmaları yapmanız gerekiyor. Bu da pozitif yönde bir itici güç ile yenilikçi çözümler geliştirmenizi ve şirketinize katma değer yaratmanızı sağlıyor.”

25. Sorunlara Çözümler Buluşması’nı izlemek için;

Tavsiye Edilen Yazılar