Think Sustainable: Jodie Harburt, Cooking Up Dialogue

think sustainable

“Our food, our planet and our future” The first guest of our Think Sustainable program, prepared and presented by Gül Ulu, was Jodie Harburt co-founder of Cooking Up Dialogue. We talked about how Cooking Up Dialogue is related to Terra Madre, Slow Food, and Sustainable Development Goals (SDG) with an emphasis on food security, human rights, women empowerment, and strengthening collective power by building bridges among individuals.

Terra Madre is a global platform conceived by Slow Food Organization. As Jodie Harburt mentioned in the interview, it’s an umbrella network which provides opportunities for small food producers and Cooking Up Dialogue is one of the organizations under that umbrella. Within Cooking Up Dialogue, Jodie and her project partners have been carrying out social gastronomy projects that bring individuals including not only women but also gender fluid, non-binary, transgender individuals together so that they can share their recipes and the stories behind them with each other.

Jodie Harburt noted: “The fascinating thing about bringing people from different cultures, heritages and backgrounds together is that we all see that the differences- instead of being a cause to a conflict- provide incredible diversity and richness to the table.”

The Cooking Up Dialogue celebrates diversity and simplicity of food. as Jodie Harburt highlighted: “We all eat, and we all have a story”.

 During the program, it was also noted that everything is interrelated, and environmental justices and social justices are the same. In Jodie’s exact words, Cooking Up Dialogue is “a project that provides the possibility to connect those problems and their solutions. To solve these problems, we need to overcome polarization which prevents policymakers from making the right decisions; and the voices of feminine and minorities have to rise for the entirety society.”

“Bizim yiyeceğimiz, bizim gezegenimiz, bizim geleceğimiz”

Sürdürülebilirlik Adımları Derneği üyelerinden Gül Ulu’nun hazırlayıp sunduğu Think Sustainable programının ilk bölüm konuğu Cooking Up Dialogue kurucu ortağı Jodie Harburt oldu. Programda Cooking Up Dialogue Projesi’nin Terra Madre, Slow Food ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile ilişkisi gıda güvenliği, insan hakları, kadın güçlenmesi, bireyler arasında köprüler kurarak kolektif güçlenme gibi başlıklar üzerinden yorumlanarak konuşuldu.

Slow Food Organizasyonu tarafından tasarlanan küresel bir platform olan Terra Madre, Jodie Harburt’un da belirttiği üzere, küçük gıda üreticileri için fırsatlar sağlayan şemsiye bir platformdur. Cooking Up Dialogue, bu şemsiyenin altındaki organizasyonlardan birisidir. Proje kapsamında Jodie ve proje ortakları sadece kadınların değil aynı zamanda LGBTİ+’ların da bir araya geldiği, yemek tariflerinin ve bu tariflere dair hikayelerin paylaşıldığı sosyal gastronomi projeleri yürütmektedirler.

Jodie Harburt, farklıklara dair alternatif bir algıya değinerek, “Farklı kültürlerden, miraslardan ve geçmişlerden gelen insanları bir araya getirmenin büyüleyici yanı, farklılıkların bir çatışmaya neden olmaktansa, masaya inanılmaz bir çeşitlilik ve zenginlik sağladığını görebiliyor olmamız. Cooking Up Dialogue, çeşitliliği ve bunun basitliğini kutluyor. Hepimiz yiyoruz ve hepimizin bir hikayesi var.” ifadelerini kullandı.

Son olarak programda, her şeyin birbiriyle ilişkili olduğu, çevresel adaletin ve sosyal adaletin aynı olduğu ifade edildi. Jodie bu konuya ilişkin şunları ifade etti: “Cooking Up Dialogue Projesi, sorunları ve çözümleri bir araya getirme olanağını sağlamaktadır. Mevcut sorunları çözebilmek için, politika yapıcıların doğru kararlar vermesini engelleyen kutuplaşmanın üstesinden gelmemiz ve tüm toplum için kadınların ve azınlıkların seslerini yükseltmeleri gerekmektedir.”