Skip to content

UN Global Compact

UN Global Compact Logo

Sürdürülebilirlik Adımları Derneği, Ocak 2021’de Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) imzacısı olarak yerini aldı. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları odağında iş dünyasının çalışmalarını yaygınlaştırmak ve etkinleştirmek amacıyla farkındalığı artırmak için webinarlar ve etkinlikler aracılığıyla etkileşimde bulunuyoruz.