Skip to content

TÜRKİYE İMSAD

STK'lar arasında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) hakkında daha iyi bir anlayış geliştirmek ve SKA'na ulaşmada aktif katılımlarını artırmak ve SKA'na ulaşmak için harcanan çabaların görünürlüğünü artırmak ve ortak stratejilerin, eylemlerin, politika belgelerinin geliştirilmesi için STK'lar ve özel sektör paydaşları arasında iş birliğini teşvik etmek amacıyla Türkiye İMSAD liderliğinde kurulan Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar Ağı’na Haziran 2022’de üye olduk.