Skip to content

TÜRETİM EKONOMİSİ DERNEĞİ

Kadınların Adil Üretimlerini Destekleme Projesi: Sürdürülebilir İş Eğitimi

Türetim Ekonomisi Derneği’nin kadınların sosyal ve ekonomik alanda güçlenmelerini sağlarken, adil üretim süreçleri konusunda teknik bilgi ve uzmanlık edinmelerine imkan sunan Kadınların Adil Üretimlerini Destekleme Projesi’nde eğitmen olarak yer aldık.

“Sürdürülebilir İş” başlıklı eğitimde kurumsal sürdürülebilirlik, sürdürülebilir süreç ve ürün tasarımı, etki alanını genişletmek için atılacak adımlar gibi başlıklar etrafında konuştuk.