Skip to content

TÜRETİM EKONOMİSİ DERNEĞİ

KAD.İM Belgeseli

Türetim Ekonomisi Derneği’nin İklim ve Biyoçeşitlilik Krizlerine Karşı Kadın Emeği projesi kapsamında 2020 yılının Ağustos – Eylül ayları boyunca Türkiye’nin 9 farklı şehrine gittik, kadın topluluklarıyla röportajlar gerçekleştirdik.

Kadın emeğine dayalı toplulukların iklim ve biyolojik çeşitlilik kriziyle nasıl mücadele ettiğini görünür kılmak üzere KAD.İM belgeselini çektik. Belgeselde Çanakkale’den Sakarya’ya, İstanbul’dan İzmir’e, Ankara’dan Kilis’e uzandık, kadın topluluklarının başarılı çalışmalarına ortak olduk.