Skip to content

SANKO ENERJİ

2022’nin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında SANKO Enerji çalışanları ile “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”, “İklim Eylemi”, “Erişilebilir ve Temiz Enerji” başlıklarında fiziksel ve online eğitimler düzenledik.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları eğitiminde temel bilgileri ve Türkiye’den ve dünyadan iyi uygulama örneklerini paylaştık. İklim Eylemi eğitiminde bazı temel tanım ve kavramlar üzerinde durduk, iklim değişikliğinin sebeplerine ve sonuçlarına değindik. Erişilebilir ve Temiz Enerji eğitiminde de kapsam hakkında detaylı bilgi paylaşımının ardından enerji alanında orta-uzun vadede yaşanacak gelişmeler üzerinde durduk. Yenilenebilir enerji sistemlerini konuştuk. Türkiye’den ve dünyadan iyi uygulama örneklerini aktardık.