Skip to content

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi

Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin koordinatörlüğünde hayata geçirilen “Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler” projesinin paydaşlarından biri olduk. 2020 – 2021 yıllarında yürütülen projeyle 18 – 30 yaş arası gençlerin sürdürülebilir şehir kavramını tanımalarını sağlamak, şehirlerin sürdürülebilirlik odaklarının başında gelen enerji, ulaşım, atık yönetimi ve sağlık konularındaki problemlerine yaratıcı çözümler üretmelerini teşvik etmek ve bu konularda deklarasyon, rapor ve farklı medya araçları oluşturmak amaçlanmıştır.

Proje kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara’da toplam 100’e yakın gencin katılımıyla yerel atölye çalışmaları gerçekleştirilirken, son olarak Eskişehir’de 84 gencin katılımıyla bir zirve düzenlenmiştir. Zirvede gerçekleştirilen atölyelerde konuyla ilgili eğitimler yapılmış, alanında uzman kişiler de iyi uygulama örneklerini paylaşmışlardır. Yapılan atölye çalışmalarında gençler; şehirlerin sürdürülebilir olabilmesi için sorunları ve çözüm yollarını tartışmış; şehirlerin sürdürülebilirliğine katkı sunmak için karar alıcılarla direkt görüşerek çalışmışlardır. Ortaya çıkarılan çözüm önerileri proje deklarasyonu altında toplanmıştır.

Sürdürülebilir İşletmeler Projesi

Tepebaşı Belediyesi’nin işletmelerin faaliyetlerinde çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, insan hakları, sağlık, güvenlik gibi konuları ele alarak daha sürdürülebilir olmalarını amaçlayan Sürdürülebilir İşletmeler Projesi ile çevresel sürdürülebilirlik başlığında otellerin yapabilecekleri iyileştirmeler üzerine 2022 yılının Haziran aynında Tepebaşı’ndaki 12 otelin yetkililerine eğitim verdik. Atık yönetimi, su yönetimi, gıdaya erişim, enerji kullanımı ve tasarrufu konuları ele alındı, iyi uygulama örnekleri konuşularak deneyim paylaşımında bulunuldu.