Skip to content

BAYMAK

Baymak Logo

Baymak çalışanları ile 2022’nin Eylül ve Ekim ayları boyunca farklı günlerde Sürdürülebilirliğe Giriş ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları eğitimlerini gerçekleştirdik. Online ve yüz yüze yapılan eğitimlere 200 Baymak çalışanı katıldı. Sürdürülebilirlik Adımları Derneği Başkanı Emrah Kurum; sürdürülebilirlik ile ilgili temel kavramları, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını, Türkiye'den ve dünyadan iyi uygulama örneklerini aktardı. Kurumların atabileceği sürdürülebilirlik adımlarını ele alan Emrah Kurum, özel sektör çalışanlarının dönüşüm için neler yapabileceği sorusuna da yanıt verdi.

Baymak çalışanları ile Aralık 2022’de Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Merkezi’nde bir araya geldik. Üretim alanında enerji verimliliği, atık yönetimi ve ürün yaşam döngüsü odak alanlarında bütün bir gün boyunca Çözümler Atölyesi düzenledik. Sürdürülebilirlik Adımları Derneği Başkanı Emrah Kurum’un sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları sunumunun ardından sorunlar üzerinde tartışarak çözüm önerilerini ortaya koyan katılımcılar gün sonunda sunumlarını gerçekleştirdiler.