Skip to content

Vanish

Yaşasın Kıyafetler Kampanyası

RB’nin Vanish markasının Yaşasın Kıyafetler Kampanyası duyurulmadan 1 yıl önce çalışmalara başladık. Kampanyanın sürdürülebilirlikle ilişkisini ortaya koymak, markanın sürdürülebilir modayı sahiplenirken hedefleri belirlemek, paydaş katılım sürecini yönetmek ve kampanya ile sürdürülebilir moda arasındaki ilişkinin merkez ofis çalışanları tarafından daha iyi anlaşılması ve sahiplenilmesi için etkinlik tasarımları ve özel içerik geliştirilmesi konularında danışmanlık verdik.

Dünyadan ve Türkiye’den sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir modayla ilgili güncel raporların yer aldığı, sürdürülebilir moda ve sorumlu tüketim odağında makale, kitap, rapor, belgesel, podcast, haber önerileri ve etkinlik duyurularının derlendiği bültenler hazırlandı ve 1 yıl boyunca merkez ofis çalışanlarıyla paylaşıldı.