Skip to content

PLADIS GLOBAL

Pladis Global çalışanlarına Erişilebilir ve Temiz Enerji başlığında eğitimimizi Ocak 2022’de gerçekleştirdik. İnsan yaşamının dünyaya etkisini, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını, herkes için erişilebilir ve sürdürülebilir enerjiye erişimi sağlamanın yollarını, Avrupa Yeşil Mutabakatının enerjiye dair kapsamını ve enerji alanında orta-uzun vadede gündemde olacak konuları konuştuk.