Skip to content

NIELSENIQ

NielsenIQ Logo

2021 ve 2022’de NielsenIQ çalışanları ile İklim Eylemi ve Sürdürülebilir Yaşam eğitimleri gerçekleştirdik. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı, iklim değişikliğinin sebeplerini, sonuçlarını, Türkiye'den, dünyadan iyi uygulama örneklerini, sürdürülebilir yaşam önerilerini ve bireyler olarak yapabileceklerimizi konuştuk.