Türkiye Yerel STK İnsani Forumu için Ankara’daydık

Deprem bölgesinde çalışan yerel ve ulusal STK’lardan oluşan Türkiye İnsani Forumu (TİF) yol haritasını çizmek için 25 - 26 Temmuz tarihlerinde Ankara’da bir araya geldi.

Hayata Destek Derneği’nin düzenlediği iki günlük toplantıda etkin koordinasyon, insani yardımda birlikte çalışma pratikleri, acil müdahaleden kalkınmaya geçiş sürecinde yerel örgütlerin katılımı konularında konuşuldu, çözüm önerilerileri üretildi. Toplantıya SADE’yi temsilen Dernek Başkanımız Emrah Kurum ve Genel Sekreterimiz Doğa Tamer katıldı.

Tavsiye Edilen Yazılar