SADE Genel Kurul Duyurusu

SADE Dernek Logo

SADE Genel Kurul Duyurusu

Sevgili Üyelerimiz,

Sürdürülebilirlik Adımları Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 16:00’da Impact Hub İstanbul’da Yeşilce Mah. Emirşah Sok. No:21 adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır. Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25 Mayıs 2023 Perşembe günü 16:00’da aynı adreste, aynı gündemle yapılacaktır.

Sevgilerimizle,

Gündem:
  1. Açılış
  2. Divan Heyeti seçimi
  3. Gelir-gider durumunun, Faaliyet Raporunun ve Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
  4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi
  5. Dernek tüzüğü değişikliklerinin görüşülmesi ve oylanması
  6. 2023-2024 yılları tahmini bütçenin görüşülerek karara bağlanması
  7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun iki yıl süreyle görev yapacak asil ve yedek üye seçiminin gerçekleştirilmesi
  8. Dilekler ve kapanış

Tavsiye Edilen Yazılar