Skip to content

Reckitt Benckiser Türkiye

Reckitt Benckiser Logo

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Etkinliği

“Amaç 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” odağında gerçekleşen etkinlik, RB Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşti.

Sürdürülebilirlik Adımları Derneği Genel Sekreteri Doğa Tamer’in moderatörlüğünde gerçekleşen panele İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Sosyal Girişimci Doç. Dr. Itır Erhart, SPOD Psikolojik Danışman Görkem Aypar ve UNDP Türkiye İletişim Koordinatörü Faik Uyanık konuşmacı olarak katıldı. Panelde konuşmacılar, cinsiyet eşitliğine dair toplumsal değişimin nasıl sağlanacağı, Türkiye’deki durumu, iyi örnekleri, çözüm önerileri, konuyla ilgili şirket politikalarında ne gibi değişiklikler yapılabileceği, reklamlarda dilin ve cinsiyet rollerinin nasıl kullanıldığı ve nasıl değiştirilebileceği, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin gerçekleştirilmesi için iş dünyasına ne gibi görevler düştüğü konularında bilgi ve deneyimlerini RB Türkiye merkez ofis çalışanlarına aktardılar.

Sürdürülebilirlik Sohbetleri

RB’nin “daha temiz bir dünya yaratmak” vizyonunun tüm şirket çalışanları tarafından detaylı olarak anlaşılması, özümsenmesi ve günlük hayata geçirilebilmesi amacıyla 2020 yılında hayata geçirdiği Sürdürülebilirlik Sohbetleri adlı eğitim serisinin paydaşı olduk. Sürdürülebilirlik, su ve toplumsal cinsiyet eşitliği olmak üzere 3 modülden oluşan eğitim serisini 160 RB çalışanı takip etti. Sürdürülebilirlik Adımları Derneği olarak projenin koordinasyonunu sağlamanın yanı sıra eğitim içeriklerini hazırladık, içeriklere uygun uzman konuşmacı önerilerini çıkardık ve konukların katılımlarını sağladık. Sürdürülebilirlik Sohbetleri’nin konukları UNDP Türkiye’den Faik Uyanık, Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası’ndan Can Hakyemez, WWF Türkiye’den Atak, KAGİDER’den Emine Erdem ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Itır Erhart oldu.