İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler çalışmasında Danışma Kurulu üyesi olarak yer aldık

insani gelisme endeksi, ingev

İnsani Gelişme Vakfı’nın (İNGEV) yerel düzeyde insani gelişmenin ölçülmesini ve izlemesini amaçlayan İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler (İGE-İ) çalışmasının Danışma Kurulu’nda yer aldık.

19 Kasım 2019’da yapılan Danışma Kurulu toplantısına Dernek Genel Sekreterimiz Doğa Tamer katıldı. Bu yıl UCLG-MEWA iş birliğiyle İGE-İ ile BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) nasıl ve hangi alanlarda eşleştirilebileceği de görüşüldü. Eşleştirme grup çalışmasında endekste SKA’larının İGE-İ çalışmasının hangi endeksleri ile eşleştiği analiz edildi ve SKA’ya ulaşmaya yerel düzeyde katı sağlayabilecek veri kaynakları önerileri paylaşıldı. İNGEV’in İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler raporunu Mayıs 2020’de yayımlaması beklenmektedir.

Tavsiye Edilen Yazılar