Sürdürülebilirlik için Mühendislik Çözümler Atölyesi için İzmir’deydik

Sürdürülebilirliğin Sorumlu Mühendisleri projesinin İzmir ayağını tamamladık

Sürdürülebilirlik Adımları Derneği ve Grundfos olarak Poul Due Jensen Vakfı desteğiyle yürütülen Sürdürülebilirlik için Mühendislik Çözümler Atölyesi’ni yüksek katılımla Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirdik.

Açılış konuşmasını Grundfos Ülke Müdürü Burak Gürkan’ın yaptığı etkinlikte SADE Başkanı Emrah Kurum; sürdürülebilirlik ve mühendislik ilişkisini, Türkiye’den ve dünyadan iyi uygulama örneklerini katılımcılara aktardı. Atölye çalışmasında katılımcılar, su kullanımı ve yönetimi, enerji verimliliği, atık yönetimi, kentlerin iklime uyumu ve dirençlilik ve iklim değişikliğinin kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri konularında gruplar halinde çalıştılar ve 10 farklı yaratıcı çözüm önerisi çıkardılar. Katılımcılar aynı zamanda Grundfos uzmanlarıyla beyin fırtınası yapma, onların geri bildirimlerini alma fırsatını yakaladılar.

Tüm katılımcılarımıza, destekleri için Ecomotion Öğrenci Topluluğu’na ve Grundfos gönüllülerine teşekkür ederiz.

Tavsiye Edilen Yazılar