Sürdürülebilirlik için Mühendislik Çözümler Atölyesi için Van’daydık

Sürdürülebilirliğin Sorumlu Mühendisleri Projesi kapsamında Van'da Sürdürülebilirlik için Mühendislik Çözümler Atölyesi’ni düzenledik.

“Su Kullanımı ve Yönetimi”, “Enerji Verimliliği”, “Atık Yönetimi”, “Kentlerin İklime Uyumu ve Dirençlilik” ve “İklim Değişikliğinin Kadınlar ve Kız Çocukları Üzerindeki Etkileri” başlıkları altında yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretmek üzere Van’da mühendisler ve mühendislik öğrencileri bir araya geldi.

Sürdürülebilirlik Adımları Derneği ve Grundfos olarak Poul Due Jensen Vakfı desteğiyle gerçekleştirdiğimiz Sürdürülebilirlik için Mühendislik Çözümler Atölyesi, SADE Başkanı Emrah Kurum’un sürdürülebilirlik ve mühendis ilişkisini, Türkiye’den ve dünyadan iyi uygulama örneklerini aktardığı sunumu ile başladı. 

Katılımcılar, kentlerde su kayıp kaçaklarının, evlerdeki fazla enerji tüketiminin azaltılması, kadınların yaşama eşit katılımının sağlanması, Van’da doğal afetlerin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, endüstriyel atıkların suya karışmasının önlenmesi konularında gruplar halinde çalıştılar ve beş farklı çözüm önerisi ortaya çıkarttılar. Atölyenin sonunda grup sözcüleri sunumlarını gerçekleştirdiler.

Tüm katılımcılarımıza katkıları için teşekkür ederiz.

Tavsiye Edilen Yazılar