Genel Kurul 2021 Duyurusu

Sevgili Üyelerimiz,

Yaşadığımız pandemi süreci sebebi ile İçişleri Bakanlığı’nın 31.05.2021 tarihinde yayınlanan genelge uyarınca Mayıs ayında yapamadığımız Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Haziran 2021 Cuma günü saat 10:00’da Sürdürülebilirlik Adımları Derneği, Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Hakimiyeti Milliye Cad. Kancal İş Merkezi No:58/16, Üsküdar adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır. Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde 02 Temmuz 2021 Cuma günü 10:00’da aynı adreste, aynı gündemle yapılacaktır.

Katılımlarınızı bekleriz.

Sevgilerimizle,

Gündem:

  1. Açılış
  2. Divan Heyeti seçimi
  3. Gelir-gider durumunun, Faaliyet Raporunun ve Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
  4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi
  5. Dernek tüzüğü değişikliklerinin oylanması
  6. 2021-2022 yılları tahmini bütçenin görüşülerek karara bağlanması
  7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun iki yıl süreyle görev yapacak asil ve yedek üye seçiminin gerçekleştirilmesi
  8. Dilekler ve kapanış

Tavsiye Edilen Yazılar