Hedefler için Ortaklıklar

Kas
28

Hedef 17: Hedefler İçin Ortaklıklar

Hedefler, tüm hedefleri başarmak üzere ulusal planları desteklemek suretiyle Kuzey-Güney ve Güney-Güney işbirliğini artırma amacını güdüyor. Uluslararası ticaretin geliştirilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin ihracatını artırmalarına destek verilmesi, adil ve açık, herkesin yararına olan, evrensel kurallara dayalı ve hakkaniyetli bir ticaret sistemini oluşturmanın unsurlarıdır.

DETAIL
Ağu
02

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) ne yapar?

Çevre Mühendisleri Odası 6235 sayılı kanun ile kurulmuş TMMOB’a bağlı 24 meslek odasından biri…  Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Meryem Kayan ile ÇMO’nun neler yaptığı hakkında konuştuk.

DETAIL