Hedef

Kas
27

Hedef 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Kadınlar ve kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması yalnız temel insan hakkı değildir, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırmak için kritik önem taşır. Kadınlar ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin çarpan etkisi yarattığı ve ekonomik büyümeyi ve her alanda gelişmeyi hızlandırdığı defalarca kanıtlanmıştır. UNDP olarak, 2000 yılından bu yana, diğer BM ortaklarımız ve uluslararası toplum ile […]

DETAIL