Author: Sürdürülebilirlik Adımları

Ara
28

SÜR Konferansı nasıl ortaya çıktı? | Sürdürülebilirlik Adımları

2017 yılının sürdürülebilirlik alanında yapılan etkinliklerinden biri de SÜR Konferansıydı. SÜR Konferansı’nın ortaya çıkışını ve hedeflerini TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Yuvarlak Masa Lideri Metin Akman’dan dinledik.

DETAIL
Ara
19

ÇEKÜL Bilgi Ağacı nedir?

ÇEKÜL Bilgi Ağacına bağışlarınızla destek olun, daha fazla çocuğa birlikte ulaşalım!

DETAIL
Ara
07

Sosyal fayda üretmek için teknoloji nasıl kullanılabilir?

Özellikle son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler oldukça heyecan verici. Drone’lar, 3D yazıcılar, sanal gerçeklik derken hayatımıza giren pek çok yenilik oldu ve bunları hayatımızdaki sorunları çözmek için kullanmak da mümkün. Social MakerLab kurucusu Özge Özmen ile sosyal fayda üretmek için teknolojiyi nasıl kullanabileceğimizi konuştuk.

DETAIL
Ara
07

Social MakerLab ne yapar?

Social MakerLab 3 boyutlu yazıcılar, dronelar, artırılmış/sanal gerçeklik, robotik ve yazılım dünyasındaki yenilikleri kullanarak sosyal fayda odaklı ürünler geliştiren bir sosyal girişim. Social MakerLab kurucusu Özge Özmen ile Social MakerLab hakkında konuştuk.

DETAIL
Kas
28

Hedef 17: Hedefler İçin Ortaklıklar

Hedefler, tüm hedefleri başarmak üzere ulusal planları desteklemek suretiyle Kuzey-Güney ve Güney-Güney işbirliğini artırma amacını güdüyor. Uluslararası ticaretin geliştirilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin ihracatını artırmalarına destek verilmesi, adil ve açık, herkesin yararına olan, evrensel kurallara dayalı ve hakkaniyetli bir ticaret sistemini oluşturmanın unsurlarıdır.

DETAIL
Kas
28

Hedef 16: Barış ve Adalet

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, şiddetin her biçimini önemli ölçüde azaltmayı, çatışma ve güvensizliğe kalıcı çözümler bulmak için hükümetler ve toplumlar ile birlikte çalışmayı hedefliyor. Hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, bu sürecin anahtarıdır; keza, yasadışı silah ticaretinin önlenmesi ve gelişmekte olan ülkelerin küresel yönetişim kurumlarına katılımının güçlendirilmesi de çok önemlidir.

DETAIL
Kas
28

Hedef 15: Karasal Yaşam

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2020 yılına kadar ormanlar, sulak alanlar, kurak alanlar ve dağlar gibi karasal eko-sistemleri korumayı ve eski haline getirmeyi hedefliyor. Ormansızlaşmanın durdurulması da, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması açısından hayati önem taşıyor. Ortak mirasımızın bir parçası olan doğal yaşam alanları ve biyo-çeşitliliğin kaybını azaltmak için hemen eyleme geçilmelidir.

DETAIL
Kas
28

Hedef 14: Sudaki Yaşam

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, deniz ve kıyı eko-sistemlerini sürdürülebilir biçimde yönetmeyi, kirlenmeden korumayı ve ayrıca okyanus asitlenmesinin etkilerini ele almayı hedefliyor. Uluslararası hukuk vasıtasıyla korumanın ve okyanus temelli kaynakların sürdürülebilir kullanımının artırılması, okyanuslarımızın karşı karşıya olduğu sorunların bazılarının hafifletilmesine katkıda bulunacaktır.

DETAIL