Meydan Buluşmaları nasıl ortaya çıktı? #Meydanda

 

Sivil Sayfalar ve Yaşama Dair Vakfı çağrısı ile ilki 20 Haziran 2018’de gerçekleşen, sivil toplum kuruluşlarını yeni bir diyalog ve müzakere modelini hayata geçirmek üzere konuşmak için bir araya getirmeyi amaçlayan Meydan Buluşmaları’nın nasıl ortaya çıktığını Yaşama Dair Vakfı (YADA) Kurucu Üyesi Mehmet Ali Çalışkan’dan dinledik.

Meydan Buluşmaları fikri, Türkiye’de sivil toplumun hem yurttaşların hem de siyasetin ve kamu yönetiminin kararlarını etkilemede iyi bir performans sergileyemediğini tespit ettikleri araştırmaların sonucunda filizlenmiş. Bu etkisizliğin arka planındaki nedenler sorgulandığında ise Türkiye’deki sivil toplum dünyasının kimlikler ekseninde ve tematik olmak üzere, iki düzeyde bir içine kapanma halinde olduğunu gördüklerini belirtiyor Mehmet Ali Çalışkan.

Kimlikler eksenindeki kapanma Türkiye siyasetinin sivil topluma bir tür yansıması şeklinde. Dini kimlik, etnik kimlik, kültürel kimlik gibi kimlikler ekseninde ortaya çıkan sivil toplum kuruluşları bir tür içe kapanma yaşıyorlar ve kendileriyle benzemeyen kimliklerle çok fazla ilişki içerisine girmiyorlar veya girdiklerinde ise bu ilişkinin daha çatışmacı, müzakereci olmayan bir ilişki biçimi olduğunu görülüyor. Tematik kapanma ise konular etrafında şekilleniyor. Çevre kuruluşları çevre konusuna, kadın kuruluşları kadın konusuna kapanıyor ve bunlar arasında bir bağ kurulamadığı görülüyor. Farklı sorunları keşfeden, çözüm arayan sivil toplum kuruluşlarının birbiriyle ilişki geliştirmemesi, bir müzakere ortamı oluşturamaması sivil toplum dünyasını hem karar alıcılar karşısında etkisiz kılıyor hem de Türkiye’de demokrasi çok önemli bir ayağını kaybetmiş oluyor.

Türkiye’de sivil toplumun bu etkisizliğini ortadan kaldırmaya katkıda bulunmak üzere farklı grupların birbirini tanıyabilmesi, konuşabilmesi, demokratik bir müzakere ortamının gelişebilmesi için birtakım araçlar geliştirilmesi gerektiği düşüncesiyle de bu araçlardan biri olan fiziki buluşmalar olarak kurgulanan Meydan Buluşmaları hayata geçmiş oldu.

Meydan Buluşmaları hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir