İşveren Markası ve İtibar Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır? | Sürdürülebilirlik Adımları

]

RepMan İtibar Araştırmaları Merkezinin danışma kurulu üyesi Nuran Aksu konuşmacı olarak katıldığı Repman 2018 forumunda işveren markası ve itibar arasındaki ilişkiyi konu aldı. Türkiye’de yapılmış olan çalışma ve araştırmalardan geniş bir özet sunan Nuran Aksu konunun Türkiye için çok büyük bir potansiyel barındırdığını iletti.

Konuşmacı, Türkiye’de halk geneli ile yapılan” İtibar Yönetimi Performans Araştırması“, 615 iş dünyası temsilcisi ile yapılan “Respect İş Dünyası İtibar Eğilimleri Araştırması” ve gene 18 yaş üstü Türkiye halk geneli ile  yapılan “Respect Halk Geneli İşveren Markası Performans Araştırması” nın  entegre edilmiş özetini aktarırken “İtibar yönetimi açısından Türkiye nerde?, İşveren markası bu alanların içerine nasıl konumlanır? ve Beklentiler nelerdir?” sorularına da cevap verdi.

Konunun önemini sıkı sık dile getiren Nuran Aksu şirketlerin işveren markası konusunu önceliklerine alması ve bu konuyu doğru bir şekilde yönetmeleri durumunda itibar yönetimi performanslarının yükselmesinin kaçınılmaz olacağını, bunun da şirketlerin hem marka değerine hem de iş veren markası yaratarak en çok çalışılmak istenen şirket olmaya yani nitelikli elemanları en kolay şekilde elde edebilecek bir pozisyona gelebileceklerini iletti.

Son olarak “İtibar değerler üzerine inşa edilir, değerler insanlar arası etkileşimin en güçlü bağıdır ve itibar yönetimi içeride başlar yani çalışanlarınız ile. Çalışanlar bugün en önemli bilgi kaynağıdır ve bu yüzden işveren markasına yapılacak olan yatırım hem itibarlı olmak açısından hem de iş veren markası ile fark yaratmak açısından son derece önemlidir.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir