İklim Finansmanı nedir?

Küresel ısınma ile mücadele için ortaya çıkarılan iklim finansmanı hakkında Heinrich Böll Vakfı İklim Değişikliği Enerji ve Çevre Politikaları Projeleri Koordinatörü Menekşe Kızıldere ile konuştuk.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi çerçevesinde kurulmuş gelişmiş ülkelerce, gelişmekte olan ülkeler için verilen uyum, azaltım, düşük karbon ekonomisine geçiş, iklim değişikliğine dirençli ekonomik büyüme, teknoloji transferi ve kapasite geliştirme için sağlanan fonların tamamına iklim finansmanı denir. BMİDÇS çerçevesinde kabul edilen Ek.II ülkeleri iklim değişikliğine uyum ve emisyon azaltımı için yeni finansal katkılar yapmak durumundadır. Tüm bu finansal akış tüm iklim finansmanının küçük bir bölümüdür. Bu finansal akış özel sektörü ve yerli kaynakları da kapsamaktadır.

Gelişmiş Ülkelerden Gelişmekte Olan Ülkelere

Bu finansal destek, endüstrileşme sırasında iklim değişikliklerine daha fazla sebep olduğu için gelişmiş ülkelerin sorumluluğundadır. İklim değişimine karşı daha az dirençli olduğu için daha fazla hasar gören ülkelere yapılan finansman; iklim değişikliğine uyum sağlanması ve iklim değişikliğinin azaltılması için verilir. Bu finansman, gelişmiş ülkelerin ödemesi gereken bir bedelden ziyade iklim için dünya olarak hep birlikte verilmesi gereken bir destektir.

İklim Finansmanı Sağlayan Kaynaklar

İklim finansmanın dağıtılması için birçok kaynak vardır. Örneğin, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan devletler, kamusal çok yönlü kalkınma bankaları, özel ticari bankalar, özel sektör girişimleri, çok amaçlı kalkınma ajansları, sivil toplum ve daha geniş tanımı ile özel sektör bu kaynaklar arasında sayılabilir. BMİDÇS çerçevesinde iki ana fon sağlayıcı kuruluş vardır; Global Çevre Örgütü (GEF) ve Yeşil İklim Fonu (GCF). En genç kuruluş olan Yeşil İklim Fonu 2010 yılında kurulmuştur ve sadece gelişmekte olan ülkeler için fon sağlamaktadır. Yeşil İklim Fonu uyum ve azaltma için eşit fon veren halihazırdaki tek kuruluştur. Yeşil İklim fonu bütçesini 2020 yılına kadar 100 milyar dolar arttırıp gelişmekte olan ülkelerin Paris Anlaşması’nı uygulamasında destek yaratmayı hedeflemektedir.

Kaynak

 

 

1 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir