TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) ne yapar?

Çevre Mühendisleri Odası 6235 sayılı kanun ile kurulmuş TMMOB’a bağlı 24 meslek odasından biri…  Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Meryem Kayan ile ÇMO’nun neler yaptığı hakkında konuştuk.

Çevre Mühendisliği Odası üç temel ilke üzerinden çalışmalarını yürütüyor. İlk olarak toplum açısından çalışmalarını şekillendiriyor. Çevre ile ilgili yapılan yatırım, projeler ve diğer çalışmalarda kamu yararı konusunu esas olarak alıp bu konuda çalışmalar yapmayı kendine ilke ediniyor.

İkinci olarak meslektaş açısından çalışmalar yürütülüyor. Çevre mühendislerinin iş hayatında karşılaştıkları sorunları minimize etmek, yeni çalışma alanlarının genişletmesi konusunda destekler sağlamak ve yeni teknolojilerin çevre mühendisleri ile buluşmasına aracı olmak gibi hedefler doğrultusunda çalışıyor.

Çevre mühendisliği mesleği açısından ise çevre mühendisliğinin geliştirilmesi, ilerletilmesi, uluslararası ve yurtiçindeki akademik çalışmaların takip edilmesi ve çevre mühendisliği mesleğine yansıtılması gibi çalışmalar yürütüyor.

ÇMO hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için: www.cmo.org.tr